Kako citirati naslov knjige v bibliografiji

Za pravilno navajanje bibliografskih citatov v knjigi je treba slediti vrsti smernic, ki nam bodo pomagale, da knjigi ali objavljenemu članku dajemo resnico. Standard ISO določa merila, ki jih je treba upoštevati pri pripravi bibliografskih referenc . Določajo vrstni red elementov bibliografske reference in konvencij za prepis in predstavitev informacij. Vendar ločila in tipografski slog niso predpisujoči, zato ga je treba razumeti kot preprosto priporočilo. Določite nekaj referenčnih elementov, okrajšav itd. voditi jih mora ISBD (mednarodni standardni bibliografski opis) ali AACR (angloameriška pravila za katalogizacijo), pri uporabi bibliografskih citatov pa je treba upoštevati, da obstajajo različni elementi kotacije, nato pa razložimo, kako naj bi bilo. navedite naslov dokumenta :

Mogoče bi vas tudi zanima: Kako citirati knjigo Koraki, ki sledijo: 1

Napisana je v poševnem tisku, kot se pojavi v izvoru.

2

Prevod v naš jezik lahko dodate po naslovu v oklepaju.

3

Podnaslove lahko zapišemo po naslovu, ločenem z dvema točkama in presledkom: (:)

4

Skrajšane naslove lahko uporabite za navajanje serijskih publikacij.

Nasveti
  • Bibliografske navedbe naj bodo prikazane v oklepajih [] ali v oklepajih (), običajno po spremenjenem elementu.
 

Pustite Komentar